DerInputStream.getLength(): lengthTag=107, too big Hatası Çözümü

Android Studio’da uygulama imzalama sırasında bu hatayı alabilirsiniz. Bu yazıda bu hatanın neden kaynaklandığını ve çözüm yöntemlerini açıklayacağım.

Neden Bu Hatayı Alıyorum?

Uygulamanızı imzalama sırasında .jks dosyasının o uygulama için oluşturulmuş ve doğrulanması için doğru .jks dosyası olmadığı durumlarda bu hatayı alabilirsiniz. Veya .jks dosyası için kullandığınız Key Alias ya da şifrenizi yanlış girdiğinizde bu hatayı alabilirsiniz.

Çözüm Yöntemleri

1. Yöntem: Doğru .jks Dosyasını Seçtiğinizden Emin Olun

Uygulama için daha önceden imzalanmış bir .jks dosyası yüklediğinizden emin olmalısınız. Başka bir uygulama için oluşturulmuş bir .jks dosyası seçerseniz bu hatayı almaya devam edersiniz.

2. Yöntem: Key Alias ve Şifreyi Doğru Girdiğinizden Emin Olun

Uygulamanızın imzalı bir .aab veya .apk dosyasını oluşturma aşamasında Key Alias ve Password alanlarını doğru girmelisiniz. Parolayı veya Key Alias’ı yanlış girdiğiniz takdirde hata almaya devam edersiniz.

3. Yöntem: Clean Project ve Rebuild Project ile Projeyi Temizlemek

Daha önce .apk veya .aab dosyası oluşturma sırasında önbelleğe alınan verilerden dolayı hata alabiliyor olabilirsiniz. Menüden Build->Clean Project ve Build->Rebuild Project diyerek projede daha önceden var olan gereksiz dosyalardan kurtulmayı deneyin.

4. Yöntem: Zarar Gören KeyStore’u Onarmak

Uygulama imzalama sırasında KeyStore bozulmuş olabilir. Aşağıdaki adımları Android Studio’yu kapattıktan sonra uygulayarak KeyStore’u onarabilirsiniz.

#Android Studio'yu kapatın.
#Komut İstemi'ni açın.

cd ~/.android
mv debug.keystore debug.keystore.backup
rm debug.keystore.lock
keytool -genkey -v -keystore debug.keystore -storepass android -alias androiddebugkey -keypass android -keyalg RSA -keysize 2048 -validity 10000