C Dilinde Temel Veri Tipleri

Bu makalede, C programlama dilinde int, float, char gibi temel veri tipleri hakkında bilgi edineceksiniz.
C programlama dilinde, her değişkene bir veri tipi ataması yapılmalıdır. Bu sayede değişkenlerle ilişkili verilerin türünü ve boyutunu belirlemiş oluruz. Örneğin,

int dersNotu;

Yukarıda dersNotu değişkeni int (integer) türünde bir değişkendir. Tanımlanan her int değişkeninin boyutu ise 4 bayttır.

Temel Veri Tipleri

C programlama dilinde yaygın olarak kullanılan veri türlerini içeren bir tablo.

Veri TipiBoyut (bayt)Karakter
inten az 2, genellikle 4%d
char1%c
float4%f
double8%lf
short intgenellikle 2%hd
unsigned int en az 2, genellikle 4 %u
long int en az 4, genellikle 8 %li
long long inten az 8%lli
unsigned long inten az 4%lu
unsigned long long int en az 8%llu
signed char1%c
unsigned1%c
long doubleen az 10, genellikle 12 veya 16 %LF

int

Tam sayılar sıfır, pozitif ve negatif değerlere sahip olabilen ancak ondalık değerleri olmayan tam sayılardır. Örneğin, 0, -5, 10 gibi.

Bir tam sayı değeri tanımlamak için int kullanmanız gerekir.

int id;

Burada id, integer (tam sayı) tipinde bir değişkendir.

C programlama dilinde birden çok değişkeni bir defada tanımlayabilirsiniz. Örneğin,

int id, yas;

int boyutu genellikle 4 bayttır (32 bit). Ve -2147483648’den 2147483647’ye kadar herhangi bir tam sayı değişkeni tanımlamak için kullanılır.

float ve double

float ve double reel sayıları tutmak için kullanılır.

float asgariUcret=2324.70;
double fiyat=101.23;

Peki float ve double arasındaki fark nedir?
Bir float değişkenin boyutu 4 bayt iken bir double değişkenin boyutu 8 bayttır.

char

char karakteri, karakter türü değişkenlerini bildirmek için kullanılır. Örneğin,

char tek= 'k';

Herhangi bir char değişkenin boyutu ise 1 bayttır.

void

void “Hiçbir şey” veya “Tür yok” anlamına gelir. Boşluğu void olarak düşünebilirsiniz.

Örneğin, bir işlev herhangi bir şey döndürmüyorsa, döndürme türü void olmalıdır.

Void türünde değişkenler oluşturamayacağınızı unutmayın.

short and long

Çok büyük sayılar kullanmanız gerekiyorsa veri tipi olarak long kullanmanız doğru olacaktır. Bunu nasıl yapacağınız aşağıda açıklanmıştır:

long a;
long long b;
long double c;

Burada a ve b değişkenleri tam sayı değerlerini saklayabilir. c değişkeni ise kayan noktalı sayılar için tanımlanmıştır.

Yalnızca küçük bir tamsayı tanımlamak istiyorsanız short kullanmanız daha doğru olacaktır. short ile [−32,767, +32,767] aralığında bir tam sayı tanımlayabilirsiniz.

short d;

Bir değişkenin boyutunu kontrol etmek için sizeof() operatörünü kullanabilirsiniz.

#include <stdio.h>   
int main() {
 short a;
 long b;
 long long c;
 long double d;

 printf("size of short = %d bytes\n", sizeof(a));
 printf("size of long = %d bytes\n", sizeof(b));
 printf("size of long long = %d bytes\n", sizeof(c));
 printf("size of long double= %d bytes\n", sizeof(d));
 return 0;
}

signed ve unsigned

C’de unsgined (imzalı) ve unsigned (imzasız) ifadeleri tip değiştiricilerdir. Bir veri türünün veri depolamasını bunları kullanarak değiştirebilirsiniz. Örneğin,

unsigned int x;
int y;

Burada, x değişkeni yalnızca sıfır ve pozitif değerleri tutabilir, çünkü unsgined kullandık.

int tipinin boyutunun 4 bayt olduğu düşünülürse, y değişkeni -231 ile 231-1 arasındaki değerleri tutabilirken, x değişkeni 0 ile 232-1 arasındaki değerleri tutabilir.

C programlamasında tanımlanan diğer veri tipleri:

bool (true-false) tipi
Enumerated (numaralandırılmış) tip
Complex (karmaşık) tipler

Türetilmiş Veri Türleri

Temel veri türlerinden türetilen veri türleri türetilmiş türlerdir. Örneğin: diziler, işaretçiler, fonksiyon türleri, yapılar vb.

Bu tür veri tiplerini daha sonraki derslerde öğreneceğiz.