C’de “Hello, World! ” Uygulaması

banner

Giriş

C programlama dili, makinelerin çalışma şekliyle yakından ilgili olan genel amaçlı bir programlama dilidir. Bilgisayar belleğinin nasıl çalıştığını anlamak, C programlama dilinin önemli bir yönüdür. C, “öğrenmesi zor” olarak kabul edilebilse de, C aslında çok güçlü yeteneklere sahip çok basit bir dildir.

C çok yaygın bir dildir ve Windows, Python yorumlayıcısı, Git ve daha pek çok uygulamanın dilidir.

C, derlenmiş bir dildir – bu, onu çalıştırmak için derleyicinin (örneğin, GCC veya Visual Studio) yazdığımız kodu alması, işlemesi ve çalıştırılabilir bir dosya oluşturması gerektiği anlamına gelir. Bu dosya daha sonra çalıştırılabilir ve programın yapmasını istediğimiz şeyi yapar.

İlk programımız

Her C programı, gerekli işlevleri yürütme yeteneği olan kütüphaneleri kullanır. Örneğin ekrana çıktı vermek için kullanılan printf, stdio.h başlık dosyasında tanımlanmıştır.

printf komutunu programımızda çalıştırabilmek için, kodun ilk satırına aşağıdaki kodu eklemeliyiz:

#include <stdio.h>

Kodun ikinci kısmı, yazacağımız gerçek koddur. Çalışacak ilk kod her zaman main içinde olmalıdır.

int main() {
  ... kodlarımız buraya gelecek
}

int anahtar sözcüğü,main işlevinin bir tam sayı döndüreceğini gösterir. İşlev tarafından döndürülecek sayı, yazdığımız programın doğru çalışıp çalışmadığını gösterir. Kodumuzun başarıyla çalıştırıldığını söylemek istersek, 0 sayısını döndüreceğiz. 0’dan büyük bir sayı, yazdığımız programın başarısız olduğu anlamına gelir.

Bu yazı için, programımızın başarılı olduğunu belirtmek için 0 değerini döndüreceğiz:

return 0;

C’deki her satırın noktalı virgülle bitmesi gerektiğine dikkat edin, böylece derleyici yeni bir satırın başladığını bilir.

Son olarak, cümleyi yazdırabilmek için printf fonksiyonunu çağırmamız gerekecek .

Hello, World!

#include <stdio.h>

int main() {
  printf("Hello, World!");
  return 0;
}
banner
banner