C’de Veri Tipleri, Değişkenler ve Sabitler

banner

Değişkenler

Programlamada değişken, verileri tutmak için kullanılan depolama alanıdır.

Depolama alanını belirtmek için her değişkene benzersiz bir ad (tanımlayıcı) verilmelidir. Değişken adları, bir bellek konumunun yalnızca sembolik temsilidir. Örneğin:

int golSayisi= 27;

Burada golSayisi int türünde bir değişkendir. Değişkene tam sayı değeri olarak 27 ataması yapılmıştır.

Değişkenin değeri, yeni bir atama işlemi yapılarak değiştirilebilir.

int golSayisi = 30;

Başka bir örnek verelim bu sefer char tipinde olsun:

char ch = 'a'; // Değişkeni oluşturup ilk değerini atadık
ch = 'b'; // Var olan değişkenin değerini değiştirdik.

Değişken Adlandırmak İçin Kurallar

 1. Değişken adında yalnızca harfler (büyük ve küçük harfler), rakamlar ve alt çizgi olabilir.
 2. Değişkenin ilk harfi ya bir harf ya da alt çizgi olmalıdır.
 3. Değişken adının (tanımlayıcı) ne kadar sürebileceğine dair bir kural yoktur. Ancak, değişken adı 31 karakterden uzunsa, bazı derleyicilerde sorun yaşayabilirsiniz.

Not: Değişkenlere her zaman anlamlı adlar vermeye çalışmalısınız. Örneğin: golSayisi, gs’den daha iyi bir değişken adıdır.

Ayrıca C’de değişken türü ataması yapıldıktan sonra değişkenin türü değiştirilemez ve farklı türde bir değer ataması yapılamaz.

int sayi= 5;   // integer değişken
sayi= 5.5;    // hata alınır
double sayi;    // hata alınır

Burada, sayı değişkeninin türü int’dir. Bu değişkene ondalık (decimal) değeri olarak 5.5 atayamazsınız. Ayrıca, değişkenin veri türünü double olarak değiştiremezsiniz. Bu arada, ondalık değerleri C’de saklamak için, türünü double veya float olarak bildirmeniz gerekir.

Veri Tipleri

1. Tam sayılar

Tam sayı, kesirli veya üstel kısmı olmayan sayısal bir değişmezdir (günlük hayatta kullandığımız sayılarla ilişkilendirilir). C programlamasında üç tür tam sayı değişmez değeri vardır:

decimal (10 tabanlı)
octal (8 tabanlı)
hexadecimal (16 tabanlı)

Örneğin:

Decimal: 0, -9, 22 vb.
Octal: 021, 077, 033 vb.
Hexadecimal: 0x7f, 0x2a, 0x521 vb.

C programlamasında octal (sekizlik) 0 ile başlar ve hexadecimal (onaltılık) 0x ile başlar.

2. Kayan Noktalı (Ondalıklı) Sayılar

Kayan noktalı sayılar, kesirli bir biçime veya bir üst biçime sahip değerlerdir. Örneğin:

-2.0
0.0000234
-0.22E-5

3. Karakterler

Bir karakter değişkeni, tek bir karakterin tek tırnak içine alınmasıyla oluşturulur. Örneğin: ‘a’, ‘k’, ‘Y’, ‘9’, ‘-‘ vb.

4. Kaçış Karakterleri

Bazen, C programlama dilinde yazılamayan veya özel bir anlamı olan karakterleri kullanmak gerekir. Örneğin: yeni satır (enter), sekme, soru işareti vb.

Bu karakterleri kullanmak için kaçış karakterleri kullanılır.

\bGeri Tuşu
\fForm
\nYeni Satır
\rDönüş
\tYatay sekme
\vDikey sekme
\\Ters eğik çizgi
\’Tek tırnak işareti
\”Çift tırnak işareti
\?Soru işareti
\0Boş karakter

5. Dizeler

Bir dizgi değişkeni, çift tırnak içine alınmış bir karakter dizisidir. Örneğin:

"iyi"      // dize sabiti
 ""       // boş dize sabiti
 "   "    // altı boşluktan oluşan dize sabiti
 "x"       // tek bir karaktere sahip dize sabiti
 "İyi Günler\ n" // dizgiyi yeni satırla yazdırır

Sabitler

Değeri değiştirilemeyen bir değişken tanımlamak istiyorsanız, const anahtar sözcüğünü kullanmalısınız. Bu bir sabit yaratacaktır. Örneğin,

const double PI = 3.14;

const anahtar kelimesini ekledik ve bir sabit tanımlamış olduk. Burada PI sembolik bir sabittir; değeri değiştirilemez.

const double PI = 3.14;
PI = 2.9; //Hata verir
banner
banner