banner
banner
banner
banner
banner
CSS Sözdizimi ve Seçiciler

CSS Sözdizimi ve Seçiciler

CSS, tarayıcı tarafından yorumlanan ve daha sonra belgenizdeki karşılık gelen öğelere uygulanan stil kurallarından oluşur. Stil kuralı üç bölümden oluşur: Seçici (Selector) – Seçici, stilin uygulanacağı...

Continue reading...
banner
banner
banner
banner
banner