Python’da Koşullu İfadeler (if – elif – else)

banner

Bu yazıda Python’da koşullu ifadeleri yani if, elif ve else ifadelerinin kullanımlarını göreceğiz. if, elif ve else ifadelerinin kullanımını örneklerle açıklamaya çalışacağım.

Python’da if … else ifadesi nedir?

Yazdığımız kodları belirli bir koşul sağlandığında çalıştırmak isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda if…else ifadelerini kullanmamız gerekir.

if ifadesi nedir?

if kelime anlamı olarak “eğer” demektir. if ifadesinin içerisinde verilen koşul doğru (true) ise çalışır. Koşulun yanlış olup olmadığına bakılmaz. Örneğin:

 • Kişinin yaşı 18’den büyükse “Reşit” yaz,
 • Öğrencinin notu 60’tan yüksekse “Geçti” yaz,
 • Girilen sayı 0’dan düşükse “Negatif” yaz gibi örnekler verilebilir.

if nasıl kullanılır?

if ifadesinin akış şeması

Python’da if kullanmak oldukça basittir. if yazdıktan sonra koşulu yazarız ve sonuna : (iki nokta) koyarız.

if koşul:
          koşul doğru ise yapılacak işlemler

Burada program koşul ifadesini değerlendirir ve yalnızca koşul ifadesi doğru ise ifadeleri yürütür. Koşul ifadesi yanlış (false) ise, ifadeler yürütülmez.

Python’da, “koşul doğru ise yapılacak işlemler “ girintiyle belirtilir. Girintiyi tab ve boşluk ile verebilirsiniz. Koşul doğru ise if içerisindeki aynı girintide bulunan kodlar çalışır.

Python, sıfırdan farklı değerleri True (doğru) olarak yorumlar. None ve 0 ise False (yanlış) olarak yorumlanır.

if örneği verelim

# Sayı pozitif ise mesaj yazdırıyoruz.

sayi = 5
if sayi > 0:
  print(sayi, "pozitif bir sayıdır.")

Program çalıştığı zaman çıktı şöyle olacaktır:

5 pozitif bir sayıdır.

Yukarıdaki örnekte, sayi>0 koşul ifadesidir.
sayi değişkeni 5‘e eşit olduğundan, koşul ifadesi True olur ve if içerisindeki ifade yürütülür.
Peki sayi değişkeni -5 olsaydı ve negatif olduğunu yazdırmak isteseydik ne yapmamız gerekirdi? Şimdi bu duruma bir bakalım.

if…else nasıl kullanılır?

if…else ifadesinin akış şeması

Koşulun true (doğru) olduğu durumlarda if, false (yanlış) olduğu durumlarda ise else ifadesi yürütülür.

if koşul:
          koşul doğru ise yapılacak işlemler
else:
          koşul yanlış ise yapılacak işlemler

Önceki örneğimize else ifadesini de ekleyerek bir bakalım:

# Sayı pozitif ise pozitif olduğuna dair, negatif ise negatif olduğuna dair mesaj yazdırıyoruz.
# sayi değişkenini bu örnekte -5 olarak belirttik.

sayi = -5
if sayi > 0:
  print(sayi, "pozitif bir sayıdır.")
else:
  print(sayi, "negatif bir sayıdır.")

Program çalıştığı zaman çıktı şöyle olacaktır:

-5 negatif bir sayıdır.

Peki sayı değişkeninin negatif, sıfır ve pozitif olduğu durumları yazdırmak isteseydik ne yapmamız gerekirdi? Şimdi de bu duruma bir bakalım.

if…elif…else nasıl kullanılır?

if…elif…else ifadesinin akış şeması

Birden fazla koşulun olduğu durumlarda elif kullanmamız gerekir. Çoğu programlama dilinde else if (değilse eğer) şeklinde kullanılır ancak Python dilinde elif olarak kullanılmaktadır. if…elif ifadesindeki herhangi bir koşul sağlandığında o girintideki kodlar yürütülür. İstersek if…elif bloğunun en altına else ifadesi de yazabiliriz.

if koşul:
          koşul doğru ise yapılacak işlemler
elif koşul:
          koşul doğru ise yapılacak işlemler
else:
          koşul yanlış ise yapılacak işlemler

İstersek birden fazla elif ifadesi yazabiliriz. Şimdi de örneğimizin son halini yapalım:

# Sayı negatif ise negatif olduğuna dair, sıfır ise sıfır olduğuna dair ve pozitif ise pozitif olduğuna dair mesaj yazdırıyoruz.
# sayi değişkenini bu örnekte 0 olarak belirttik.

sayi = 0
if sayi > 0:
  print(sayi, "pozitif bir sayıdır.")
elif sayi == 0:
  print(sayi, "sayısı sıfırdır.")
else:
  print(sayi, "negatif bir sayıdır.")

Çıktı:

0 sayısı sıfırdır.

Koşullu İfadelerde Kullanılan Matematiksel Operatörler

OperatörTanımı
<Küçüktür
>Büyüktür
<=Küçük eşittir
>=Büyük eşittir
==Eşittir
!=Eşit değildir

Koşullu İfadelerde Kullanılan Mantıksal Operatörler

OperatörTanımı
ANDVe
ORVeya

Kafanıza takılan bir kısım olursa, lütfen aşağıya yorum olarak yazmayı unutmayın.

banner
banner