SQL’de Where İfadesi ve Kullanımı

banner

Veri tabanından belirli kriter veya koşullara göre kayıtları listelemek için WHERE ifadesini kullanmamız gerekir. WHERE ifadesi, yalnızca belirli bir koşulu yerine getiren kayıtları filtrelemek için kullanılır.

SELECT kolon-adı veya kolon-adları
FROM tablo-adı
WHERE koşul
IdAdSoyadSehirCinsiyet
1AhmetYılmazİstanbulE
2MehmetKayaAnkaraE
3BuseDemirİstanbulK

Örnek 1: Cinsiyeti erkek olan müşterilerin ad ve soyadlarını listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT Ad, Soyad FROM Musteriler WHERE Cinsiyet='E'
AdSoyad
AhmetYılmaz
MehmetKaya

Örnek 2: İstanbul şehrinde yaşayan müşterilerin tüm bilgilerini listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT * FROM Musteriler WHERE Sehir='İstanbul'
IdAdSoyadSehirCinsiyet
1AhmetYılmazİstanbulE
3BuseDemirİstanbulK

Şimdiye kadar sadece tek bir koşul verdik ancak istersek birden fazla koşul verebiliriz. Bunun için her koşulun arasına AND veya OR ifadesini de yazmamız gerekmekte.
AND ifadesini yazarsak tüm koşulların sağlandığı kayıtlar listelenecektir.
OR ifadesini yazarsak herhangi bir koşulun sağlanması yeterli olacaktır.

Örnek 3: Cinsiyeti kadın olan ve İstanbul şehrinde yaşayan müşterileri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT * FROM Musteriler WHERE Cinsiyet='K' AND Sehir='İstanbul'
IdAdSoyadSehirCinsiyet
3BuseDemirİstanbulK

Örnek 4: Ankara şehrinde yaşayan veya cinsiyeti kadın olan müşterileri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

IdAdSoyadSehirCinsiyet
2MehmetKayaAnkaraE
3BuseDemirİstanbulK
SELECT * FROM Musteriler WHERE Cinsiyet='K' OR Sehir='Ankara'

WHERE İfadesi İle Kullanılabilen Operatörler

Şimdiye kadar olan örneklerde hep = (eşittir) ifadesini kullandık ancak bundan başka ifadelerde kullanmamız mümkündür. Bunlar;

İşleçTanım
=Eşittir
<>Eşit değildir
>Büyüktür
<Küçüktür
>=Büyük eşit
<=Küçük eşit
BETWEENArasında
LIKEGibi
INİçinde

Yukarıdaki işleçler sayesinde çok daha farklı sorgular yazabiliriz. Tablomuzun adı Personel olsun ve örneklerimize bir bakalım.

IdAdSoyadMaasCinsiyetDogum_Yili
1AhmetYılmaz5950E1991
2MehmetKaya2867E1995
3BuseDemir6635K1996
4BurcuÇelik2760K1987

Örnek 1: Maaşı 3 bin TL’den fazla olan personelleri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT * FROM Personel WHERE Maas>3000
IdAdSoyadMaasCinsiyetDogum_Yili
1AhmetYılmaz5950E1991
3BuseDemir6635K1996

Yukarıdaki örnekte de gördüğünüz gibi, sayısal ifadeler ile koşul yazarken tırnak işareti kullanmamamız gerekir.

Örnek 2: Adı Burcu olmayan çalışanları listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT * FROM Personel WHERE Ad <> 'Burcu'
IdAdSoyadMaasCinsiyetDogum_Yili
1AhmetYılmaz5950E1991
2MehmetKaya2867E1995
3BuseDemir6635K1996

Örnek 3: Doğum yılı 1995’ten küçük olan personelleri listeleyen SQL sorgusunu yazınız.

SELECT * FROM Personel WHERE Dogum_Yili<1995
IdAdSoyadMaasCinsiyetDogum_Yili
1AhmetYılmaz5950E1991
4BurcuÇelik2760K1987
banner
banner